Doradztwo informatyczne ma na celu pomóc przede wszystkim ograniczyć koszty wykorzystania informatyki w firmie, usprawnienie pewnych procesów, określenie kierunków rozwoju.

Świadczymy usługi doradcze dla firm, które planują rozwój już istniejącej infrastruktury informatycznej, jak i tworzą nowe. Odpowiednia znajomość technologii i rynku, tendencji rozwoju oraz lata doświadczeń przy różnych wdrożeniach gwarantują wysoką jakość świadczonych przez nas usług – wdrożenia informatyczne przynoszą wymierne efekty i korzyści dla Przedsiębiorstwa. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają należytą niezawodność i wydajność, a także bezpieczeństwo zasobów firmy. Doradztwo informatyczne polega na optymalnym doborze, który możliwy jest tylko dzięki uwzględnieniu konkretnych zastosowań, kosztów, tendencji rozwoju rynku oraz specyfiki firmy klienta.

Usługi doradcze obejmują takie elementy jak:

  •  audyty bezpieczeństwa;
  •  doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania komputerowego;
  •  planowanie potrzeb związanych z posiadaną infrastrukturą teleinformatyczną;

60 total views, 1 views today